Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут Клекотинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчанняосіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг

       Інформація про використання коштів загального та      спеціального фондів (станом на 28.11.17р.):