Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут Клекотинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

Виписка з реєстру

Свідоцтво про атестацію

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність закладу 2018н.р.

Річний звіт про діяльність закладу 2019н.р.

Положення про внутрішню систему якості освіти

Умови доступності закладу для навчанняосіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг

       Інформація про використання коштів загального та      спеціального фондів (станом на 28.11.17р.):

Інформація про використання коштів загального та спеціального фондів( станом на 2018р.)

 

Інформація про використання коштів загального та спеціального фондів( станом на 2019р.)