Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут Клекотинського ліцею Мурафської сільської ради

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Клекотинського ліцею Мурафської сільської ради

Виписка з реєстру

Сертифікат про акредитацію закладу загальної середньої освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад закладу

Освітня програма, що реалізується в закладі

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу для навчанняосіб з особливими освітніми потребами

 Правила прийому до закладу

  Перелік додаткових освітніх послуг

   Інформація про використання коштів загального та      спеціального фондів (станом на 28.11.17р.):

 

 Закон України

Кодекс

Лист про створення безпечного освітнього простору

Наказ МОН від 28.12.2019 №1646

План заходів щодо профілактики булінгу

Протидія домашньому насильству

Кошторис 2022 рік

Про закріплення території обслуговування за Клекотинським ліцеєм Мурафської сільської ради

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Річний звіт про діяльність закладу 2021-2022н.р.

Кошторис 2023 рік

Навчальні плани

Річний звіт про діяльність закладу 2022-2023н.р.

Кошторис 2024 рік